logo

Welkom bij de Stichting Agrikos


Traktor Doelstelling
Stappenplan De Stichting Agrikos heeft als doelstelling:
'Het verspreiden van informatie over de werking van de kosmos op landbouwgewassen'.

Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting was een in Nederland in de jaren '80 en '90 door Hans Bruinsma verricht onderzoek naar de werking van de siderische Zon en Maan. De stichting is momenteel actief om gegevens uit dit onderzoek naar buiten te brengen.

Wat biedt dit nieuwe onderzoek?

Resultaten Een nieuwe systematiek met betrekking tot cultuurgewassen, nog niet eerder geintroduceerd in de landbouw. Aan de hand van dit indelingssysteem kwam nieuwe informatie beschikbaar over de werking van de siderische Zon en Maan op land- en tuinbouwgewassen. Die positie van Zon en Maan voor de sterrenbeelden tijdens het moment van grondbewerking blijkt bepalend voor: Zie de pagina Naslagboek. Resultaten

Projecten

Momenteel voeren wij twee projecten uit, waarbij onze onderzoeksmethode en advies door telersgroepen in de praktijk worden gebracht. Deze projecten zijn er om de milieutechnische en economische doeltreffendheid te toetsen en informatie hierover bekend te maken. Voor meer informatie: zie pagina Landbouwprojecten

Ondersteuning

Om onze innovatieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van externe financiers. Uw steun is zeer welkom als Resultaten Voor uw reacties houden wij ons graag aanbevolen!

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Hier te bestellen

© copyright 2006-2008 Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 4 juli 2010